homepage basisopleiding TCM Deze opleiding is nog niet beschikbaar
1-jarige opleiding Chinese kruiden voor paard en hond
2-jarige opleiding TCM therapeut voor paarden
Medicinale paddestoelen voor paard en hond links contact
             

 

 

De cholesterol leugen

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL

Het boek “Die Cholesterin-Lüge – Das Märchen vom bösen Cholesterin” van prof. Dr. Walter Hartenbach is in het Nederlands vertaald door Gerard Grasman en wordt uitgegeven door Ankh-Hermes. Het volgende artikel maakt het lezen van het Nederlandse boek “De cholesterol leugen” niet minder interessant of overbodig.
Sinds jaren vertel ik mensen, dat cholesterol een al lang achterhaald verhaal is. Uit dit boek blijkt, dat de werkelijkheid nog grilliger is. Professor Hartenbach heeft in tientallen jaren van onderzoek geen verband kunnen vinden tussen cholesterol en arteriosclerose (aderverkalking). Cholesterolverlagende voedingsmiddelen en medicamenten zijn volgens hem en andere belangrijke wetenschappers overbodig, schadelijk en vaak zelfs levensgevaarlijk. Het gaat hier om een miljardenbusiness van de voedings- en farmaceutische industrie, die de handel levendig houden door misleiding. Er wordt zelfs gesproken van de cholesterolmaffia.
Omdat cholesterolverlagende producten, zowel voeding als medicamenten, door heel veel mensen worden gebruikt, is het zinnig om aan de inhoud van het boek wat meer aandacht te besteden dan voor een boekbespreking gebruikelijk. Gegeven de omvang van het probleem is er sprake van een algemeen belang waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Tegelijkertijd vertrouw ik erop, dat de tegenstrijdigheden niet al teveel verwarring stichten.
Gemanipuleerde statistieken, die ten onrechte “onderzoeken” worden genoemd en die als “bewijzen” worden gepresenteerd, zijn in strijd met de feiten. Van niet naar buiten gebrachte ongunstige resultaten van enkele onderzoeken, volgen enkele voorbeelden:
·  De roemruchte Symvastatin Study. Onderzocht 4444 personen. Conclusie: “Een verhoogde cholesterolspiegel heeft géén invloed op de ontwikkeling van arteriosclerose of het hartinfarct. Verlaging van de cholesterolspiegel is zinloos!
·  Uit de Finse Multifactorial Study, waarbij de cholesterolspiegel van meer dan 2000 personen werd gemeten, kwam een hartinfarct drie keer zo vaak voor onder de proefpersonen die met cholesterolverlagende middelen waren behandeld. Verder waren er ruim dertig procent meer sterfgevallen dan in de onbehandelde groep.
·  Bij de Helsinki Heart Study (1987; 700 proefpersonen) bleek de toename van de dodelijke bijwerkingen van cholesterolverlagende middelen 40 procent te zijn in vergelijking met de controlegroep. In 1993 leverde een tweede onderzoek een percentage van zelfs 50 procent op. Opvallend was de toename (43 procent) van de sterfte aan kanker onder invloed van cholesterolverlagende middelen.
·  Ook bij de Framingham Study met 4500 proefpersonen bleek bij behandeling met cholesterolverlagende middelen een aanzienlijke toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker.
·  Tijdens de Clofibrat Study waaraan 1000 proefpersonen meededen, ontdekte men eveneens “Een schrikbarende stijging van het aantal sterfgevallen door kanker”!
·  Het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute deed een onderzoek van enkele tientallen jaren met 650.000 proefpersonen. Er bleek geen invloed van cholesterol op de ontwikkeling van arteriosclerose of een hartinfarct. Wél bleek, dat hoe hoger de cholesterolspiegel, hoe geringer de kans op kanker en hoe kleiner het aantal sterfgevallen als gevolg van andere aandoeningen.
Wijd verbreide misverstanden, die de aandacht vragen.
·  Er bestaat maar één soort cholesterol. Er kan niet worden gesproken van “goed” of “slecht” cholesterol. LDL en HDL zijn géén cholesterol maar eiwitten (proteïne), die cholesterol vervoeren. Het zogenoemde HDL-lipoproteïne zorgt voor het transport van het met het voedsel opgenomen cholesterol naar de lever. Het cholesterol wordt daar gebruikt voor de vorming van de noodzakelijke galzuren. Het LDL- lipoproteïne brengt het door de lever gemaakte cholesterol (ruim 80% van alle cholesterol) naar de biljarden lichaamscellen, die het nodig hebben voor hun groei en de vele functies.
·  Voeding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een stijging van de cholesterolwaarden. De door voeding bewerkstelligde schommelingen belopen maximaal 5 procent. Bovendien grijpt de lever bij een verhoogde of verlaagde cholesterolopname ogenblikkelijk in door de eigen productie van cholesterol te verlagen respectievelijk te verhogen.
·  Een binnen bepaalde families verhoogd cholesterol, gekoppeld aan het veelvuldig voorkomen van hart en vaatziekten, zoals we zo vaak horen, is volkomen uit de lucht gegrepen. Cholesterolafzettingen in de bloedvaten ontstaan pas in het eindstadium nadat andere organen zijn verzadigd. Onzin dus om te veronderstellen en te beweren, dat cholesterol bij zoveel mensen de bloedvaten zou aantasten. Professor Hartenbach heeft tijdens honderden operaties bovendien vastgesteld, dat het percentage cholesterol in arteriosclerotische plaques (verkalkte lagen) in bloedvaten, slechts 1 procent bedraagt.
·  De juiste doorsneewaarde van de cholesterolspiegel voor volwassenen is 250 mg/dl of 6,36 mmol/l. Waarden van 300 – 350 mg/dl of 7,63 – 8,90 mmol/l komen veel voor en kunnen normaal worden genoemd omdat het cholesterol, evenals zovele stoffen in het lichaam, aan schommelingen onderhevig is door een grotere behoefte in het lichaam. Dit wordt merkbaar tijdens het transport via het bloed. De lever is het productiecentrum van het zo noodzakelijke cholesterol en het orgaan dat de behoefte eraan nauwkeurig reguleert. Het is gevaarlijk de cholesterolspiegel te willen verlagen en het is onverantwoordelijk om dalingen tot onder 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven. Een verlaging van het cholesterolgehalte leidt tot een bedenkelijke vermindering van de mentale en fysieke prestatievermogens en vergroot de kans op kanker. Door het verlagen van de zogenaamde toelaatbare grenswaarde, zijn steeds meer mensen, geheel ten onrechte, afhankelijk gemaakt van cholesterolverlagende voedingsmiddelen en/of medicamenten. Tegelijkertijd zijn daardoor deze, in wezen gezonde mensen, veroordeeld om levenslang als patiënt hun leven te slijten.
De belangrijkste functies van cholesterol
·  Cholesterol is de grondstof voor steroïde cortisol, het belangrijkste stresshormoon. Het belang ervan bestaat uit het activeren van de energiestof glucose en het mineraal kalium, twee substanties die al onze mentale en fysieke activiteiten reguleren. Cortisol is verder werkzaam tegen ontstekingen en allergieën en het remt het ontstaan van kanker.
·  Cholesterol is de stof waaruit de vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen worden gevormd, substanties die verantwoordelijk zijn voor specifieke vitale functies, voor de opbouw van spieren en botten en voor de regulering van de slaapbehoefte.
·  Cholesterol is de grondstof voor galzuren, die de vetverbranding en stoelgang reguleren.
·  Cholesterol is de grondstof voor vitamine D, verantwoordelijk voor de gezonde opbouw van botten en gewrichten.
·  Cholesterol is de grondstof voor celstructuren waardoor de specifieke functies van alle organen worden gegarandeerd.

DE CHOLESTEROL LEUGEN ............... LEEFT ...........!!!
Zoals te verwachten, heeft mijn artikel “De cholesterol leugen” de nodige reacties opgeleverd. Veel mensen in verwarring gebracht. Te begrijpen, wanneer je al jaren leeft als vermeend patiënt en onder de druk dat er iets ernstigs boven je hoofd hangt. Deze mensen konden gerustgesteld worden en het bleek achteraf een opluchting, dat ze weer gewoon mens konden zijn. Van belang is het besef, dat de conclusies berusten op wetenschappelijk onderzoeken.
Andere lezers waren opgelucht, dat ze eindelijk een goede reden hadden om te stoppen met de medicatie. Mensen die soms duidelijk de nadelen en de bijwerking(en) aan den lijve ondervonden. De medicatie kan onmiddellijk worden gestopt; er hoeft niet zoals bij sommige andere medicamenten te worden afgebouwd.
Er waren ook reacties van mensen die vonden, dat ze geen keuze konden maken. Het antwoord is eenvoudig: “Geen keuze maken, is ook kiezen!”. We leven in een tijd en samenleving, gekenmerkt door een veelheid aan informatie. Automatisch betekent dit, dat mensen meer dan voorheen, keuzes moeten maken voor het een óf het ander. De tijd dat anderen zeiden wat je moest doen, is grotendeels voorbij. Daarvoor in de plaats, is de eigen verantwoordelijkheid gekomen.
Een cardioloog reageert in de richting van één van zijn patiënten, dat hij zich laat leiden door de vakliteratuur, die een ander geluid laat horen, en de richtlijnen die daarop gebaseerd zijn. “Wanneer er andere bewijzen en richtlijnen komen, zal ik die uiteraard volgen”, aldus deze cardioloog. Een typische reactie van iemand die niet wetenschappelijk bezig is. Wetenschap is gekenmerkt door nieuwsgierigheid en door alles van alle kanten bekijken. Hij gaat eraan voorbij, dat de wetenschappelijke onderzoeken met name worden genoemd.
Dit brengt mij er tenslotte op, dat de cholesterol leugen nauwelijks of geen aandacht krijgt in de media. Dit terwijl er sprake is van een groot en algemeen belang. Dit bevestigt hetgeen ook in het boek wordt gesteld, “dat de media het spelletje meespelen”. Journalistiek en media zijn dus minder onafhankelijk, dan men ons wil doen geloven.
Voor meer informatie: info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0543 565253

Overgenomen van http://www.gezondbeterworden.nl/

Terug naar de inhoudsopgave...