homepage basisopleiding TCM Deze opleiding is nog niet beschikbaar
1-jarige opleiding Chinese kruiden voor paard en hond
2-jarige opleiding TCM therapeut voor paarden
Medicinale paddestoelen voor paard en hond links contact
             

 

 

Wat zijn humussubstanties

Introductie
Fulvine- en Humuszuur zijn in Nederland nog geen bekende termen. Daarom is in dit document een duidelijke uitleg gegeven over de eigenschappen, het ontstaan, de productie en het effect van Fulvine- en Humuszuur op mens, dier en plant.

Wat zijn Humus substanties
Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt. Humus komt natuurlijk in het milieu voor in zowel de bodem (modder/turf, bruine kool, sedimenten) als in het water. De vorming van humus substanties gebeurd door de biodegradatie van dood organisch materiaal (planten en dieren resten), een proces dat humificatie wordt genoemd. Het is een proces dat zeer langzaam gaat, veel langzamer dan bijvoorbeeld de afbraak van planten en dierenresten waarbij compost wordt gevormd. Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. Een vuistregel over de kwaliteit is: hoe ouder hoe beter.

Humus substanties worden gekenmerkt door een hoog moleculair gewicht en de kleur die kan uiteenlopen van geel tot zwart. Humus substanties zijn de meest voorkomende organische macromoleculen in de natuur en hebben een hoog koolstofgehalte. Ze zijn een belangrijk onderdeel in de bodem, omdat ze een effect hebben op de fysische en chemische eigenschappen van de bodem en ze vruchtbaarheid van de grond verbeteren.

Humus substanties kunnen verdeeld worden in drie verschillende componenten, gebaseerd op hun oplosbaarheid;
• Humuszuur: het component van humus dat niet oplosbaar is in water met een zeer lage pH waarde, maar wordt oplosbaar als de pH stijgt.
• Fulvinezuur: het component van humus dat oplosbaar is bij elke pH waarde.
• Humin: het component van humus dat onoplosbaar is in water bij elke pH waarde.

De precieze structuur en eigenschappen van humuszuur en fulvinezuur is erg afhankelijk van de bron waaruit het geïsoleerd is en de methode die hierbij gebruikt is. De kwaliteit van Fulvine- en Humuszuur kan daardoor sterk verschillen per leverancier.

Een aantal vuistregels om de kwaliteit van fulvinezuur te bepalen:
• Voor puur fulvinezuur geldt dat de kleur lichtgeel moet zijn. De kleur duidt op de zuiverheid.
• Fulvinezuur moet zo ongebonden mogelijk zijn, zodat het zich kan binden aan voedingsstoffen. Een goede manier om de puurheid van fulvinezuur te bepalen is smaak. Fulvinezuur hoort smaakloos te zijn.
Er is ook behoorlijk wat variatie in de kwaliteit van humuszuur. De definitie van humuszuur verschilt behoorlijk per aanbieder. Sommige verkopers zien humuszuur en fulvinezuur als één stof. Een vuistregel om de kwaliteit van humuszuur te beoordelen:
• Hoe donkerder van kleur, hoe meer mineralen het aan zich bindt. Donkerder duidt dus op rijkdom.
Ieder mens krijgt fulvine- en humuszuur binnen via het voedsel. Maar door het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ouderdom van landbouwgronden, wordt de humuslaag langzamerhand onttrokken van de bodem. Hierdoor krijgt de mens minder fulvine- en humuszuur binnen op natuurlijke wijze.

Eigenschappen en effecten van fulvinezuur
Fulvinezuur is zeer klein molecuul dat opgelost is in water. Zuivere fulvinezuur is ongebonden, dat wil zeggen dat het geen mineralen en metalen aan zich gebonden heeft. Door de ongebonden staat van het molecuul, is fulvinezuur een uitstekende transporteur van mineralen, vitaminen, en spoorelementen en metalen. Fulvinezuur neemt voedingsstoffen op en geeft ze af binnen de cel. In de cel neemt het zware metalen op en voert deze af uit het lichaam.
• Verbetert de opname van voedingsstoffen
• Voert zware metalen af

Eigenschappen en effecten van humuszuur
Humuszuur is een vaste substantie, maar is volledig oplosbaar in water. Het verschil met fulvinezuur is dat het gebonden is aan mineralen en metalen. Er is voornamelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van humuszuur op dieren. Na 2 weken gebruik van humuszuur zijn er al effecten merkbaar.

Effect op dieren:
• Vastere ontlasting bij biggen en kalveren met stress
• Optimalisering van voederconversie in koeien, varkers en kippen
• Verlaagde zuurtegraad in melk
• Verbeterde LM vleeskwaliteit bij varkens, roder vlees en een minder dikke laag rugvet
• Ontlasting stinkt minder/ reductie van ammoniauitstoot
• Bindt mycotoxines

Effect op de bodem:
• Het bindt voedingsstoffen uit de bodem
• Het verbetert de opname van voedingsstoffen uit de bodem (fosfor, zwavel en koolstofdioxide)
• Het vermindert de behoefte aan koolstofdioxide
• Het stimuleert de biologische activiteit
• Het lost mineralen op
• Het verbetert de bodem structuur

Effecten van fulvine- en humuszuur op planten:
• Versnelt en vergroot de groei van planten
• De stikstof- en voedingsstofopname wordt vergroot. Hierdoor wordt de stofwisseling bevorderd en zal een plant sneller groeien.
• Vermindert de kans op ziektes
• Humuszuur zorgt voor een stabiele bodem. De plant groeit op in betere omstandigheden en is daardoor meer weerbaar tegen ziektes.

Naast bovengenoemde effecten hebben humuszuur en fulvinezuur ook een groot aantal andere positieve effecten zoals de remming van bacteriële groei, antivirale eigenschappen, reductie van mycotoxinegehalten, stimulering van het immuunsysteem, reductie van stress en verbeterde darmgezondheid.

Terug naar de inhoudsopgave...