homepage basisopleiding TCM Deze opleiding is nog niet beschikbaar
1-jarige opleiding Chinese kruiden voor paard en hond
2-jarige opleiding TCM therapeut voor paarden
Medicinale paddestoelen voor paard en hond links contact
             

 

 

Levend bloedanalyse

IEDER MENS IS UNIEK; OOK ZIJN BLOED!

Naast de analyse van gedroogd bloed als preventief of vroegtijdig onderzoek (DNUA 182), is ook de analyse van levend bloed mogelijk.
Het fundamentele werk van Professor Dr. Günther Enderlein (1872-1968) op dit gebied, is erg waardevol voor de huidige generatie onderzoekers van levendbloed, die voortbouwen op zijn belangrijke wetenschappelijke werk. Voor de levend-bloed-analyse is een goede microscoop met de mogelijkheid van het bekijken van het bloed in donkerveld, erg belangrijk.
De microscoop van American Biologics volgens professor R.W. Bradford (Californië USA) heeft de mogelijkheden van een gewone microscoop, donkerveld en fasecontrast. Bovendien maakt deze een vergroting tot 10.000 x mogelijk zonder beeldkwaliteit te verliezen. Door de verschillende mogelijkheden van deze microscoop kunnen de verschillende bloedcellen worden gedifferentieerd (van elkaar onderscheiden). De enorme vergroting maakt het verder mogelijk om ook “in” de cellen te kijken en om kleinere micro-organismen te zien en te herkennen. Een rode bloedcel die normaal gemiddeld 7,2 micron is, wordt op het beeldscherm 7,2 cm in doorsnee! Door het maken van video beelden en foto’s is het heel goed mogelijk het verloop te bekijken van de bloedbeelden, om zo bijvoorbeeld te kunnen beoordelen óf en in hoeverre de therapie resultaat heeft.

Zoals gezegd, gaat het hier om een preventief of vroegtijdig onderzoek zowel voor mensen met al dan niet vage klachten als voor degenen die willen weten hoe hun gezondheid ervoor staat. Het is een zeer waardevolle gezondheidsanalyse.
Afwijkende gedaanten van de rode en witte bloedlichaampjes waarvan er op dit moment 44 bekend zijn, kunnen uitsluitsel geven over 147 functionele stoornissen. Hierdoor ontstaat een duidelijke beeld van de algehele toestand van de gezondheid en afwijkingen van de norm. Een aantal van deze stoornissen zijn: Tekorten aan taurine, vitamine B12 en foliumzuur, parasitaire, bacteriële, schimmel en/of virale belastingen, maag- en darmproblemen, belasting door zware metalen bijvoorbeeld door amalgaam, glucose intolerantie, besmetting met de spirocheet Borrelia Burgdorferi, de veroorzaker van de ziekte van Lyme enzovoort.

Hoe gaat een levend bloedanalyse in zijn werk?
Het onderzoek van levend bloed is eenvoudig, niet belastend voor de patiënt en wordt gedaan in combinatie met de gedroogd bloedanalyse. Voor levend bloed wordt één druppel bloed uit een vingertop op een objectglaasje gebracht, de bloeddruppel wordt met een afdekplaatje afgedekt en direct onder de microscoop gelegd. Door het afdekken van de bloeddruppel komen de bloedlichaampjes netjes naast elkaar te liggen. Vóórdat het bloed wordt afgenomen vindt er een uitgebreide anamnese plaats. Het is namelijk heel belangrijk om de klachten te inventariseren en de ziektegeschiedenis te kennen om tot een gerichte analyse te kunnen komen.

Als eerste wordt in het bloed gekeken naar de beweeglijkheid van de bloedcellen. Stromen de rode bloedlichaampjes vrijelijk rond en hoe is de souplesse. Kunnen ze zich makkelijk vervormen als ze bijvoorbeeld tussen twee andere cellen door willen. Het kan zijn dat ze zich “aaneen rijgen”, de zogenoemde “geldrollen”, of dat rode bloedlichaampjes aan elkaar kleven. Het laatste symptoom kan gewoon te maken hebben met de patiënt die te weinig heeft gedronken. Bij rokers kunnen grote opeenhopingen van aan elkaar klonterende rode bloedcellen te zien zijn. Hier is altijd de vraag of er voldoende vitamine C wordt ingenomen om de schadelijke stoffen te elimineren, op zijn plaats. Alvorens conclusies te trekken over bijvoorbeeld verzuring, toxische belasting enzovoort, moet dus worden nagegaan of er voldoende is gedronken en of men te maken heeft met een roker.

De rode bloedlichaampjes kunnen de vorm hebben van een citroen en als “kralenketting” over het beeldscherm stromen. Dit heeft te maken met darmtoxinen die in de bloedbaan komen. Er zijn dan vaak spijsverteringsklachten, gasvorming en krampen in de darmen.
Het is erg belangrijk om ook de bewegingen van de witte bloedlichaampjes te bekijken. Witte bloedlichaampjes kunnen door middel van pseudo-voetjes door het beeld “wandelen”. Óf het gebeurt en de snelheid waarmee, wordt beoordeeld. Dit heeft te maken met de activiteit van het immuunsysteem; bewegen de witte bloedlichaampjes zich niet, dan is de afweer op dat moment nihil. Het aantal witte bloedcellen is ook van groot belang. Door navragen kan op grond van symptomen, verder worden nagegaan of men  in voldoende  mate beschikt over Taurine. Bij een tekort aan Taurine vermindert de beweeglijkheid van de witte cellen. Onvoldoende Taurine kan lichtgevoeligheid van de ogen tot gevolg hebben, waardoor al snel een zonnebril wordt opgezet, maar ook de koplampen van een tegenligger in het donker kunnen als vervelend worden ervaren. Verder kan er sprake zijn van hartsensaties, krampen in de kuiten, vooral ’s nachts,  en onwillekeurige trillingen van de oogleden. Omdat dit klachten zijn die bovendien allemaal verschillende oorzaken kunnen hebben en dus niet altijd te maken hebben met een tekort aan Taurine, is een goede anamnese erg belangrijk. Op gond van het aantal kernen in de witte cellen, kan een tekort aan vitamine B12 en foliumzuurtekort worden vastgesteld.
Doordat de cellen bij een vergroting van 10.000 x bekeken kunnen worden, is het verschil in grootte van de rode bloedcellen goed te beoordelen. Onder meer de aard van een anemie, bloedarmoede, kan worden beoordeeld. Behalve dat de rode cellen verschillend van grootte kunnen zijn, kunnen ze ook verschillen van vorm. Zo kennen we ovale, potlood cellen, sigaarvormige, traandruppelcellen, doornappelcellen, samengetrokken cellen met uitsteeksels, schietschijfcellen, kogelcellen, sikkelcellen, cellen die maar aan één zijde een indeuking hebben, geestcellen enzovoort. Al deze verschillende vormen hebben ons iets te zeggen over de toestand van de gezondheid en eventuele afwijkingen.
In de modus “fase contrast” is onder de microscoop heel goed de schimmelbelasting te zien. Vooral de belasting met de Candida, waar tegenwoordig heel veel mensen last van blijken te hebben. Belangrijk is hier te vragen naar de behoefte of het verlangen naar zoetigheid en om het snoepgedrag na te gaan. Schimmels verbruiken namelijk suiker; via een lichamelijke behoefte vragen ze erom. Door het overschakelen naar “donkerveld” hetgeen met de microscoop van American Boiologics heel eenvoudig is, bruine, zwarte, witte of rode schimmels worden onderscheiden. De Aspergillus verschijnt in een eikenbladvorm. Bij een belasting door Candida en/of Aspergillus is een verhoogd aantal witte bloedlichaampjes te zien omdat deze zullen proberen de schimmels zo snel mogelijk onschadelijk te maken. Mensen met een verzwakt immuunsysteem hebben vaak een behoorlijke schimmelbelasting en de schimmelbelasting vermindert zodra het afweersysteem wordt geactiveerd.

Levend bloedanalyse bij ziekte van Lyme

Patiënten met de Ziekte van Lyme hebben een verzwakt afweersysteem en zijn zodoende extra gevoelig voor schimmelinfecties. Alleen al om die reden, verdient de Ziekte van Lyme, de tekenbeetziekte, bijzondere aandacht. In het levend bloed zijn verder de met de Borrelia Burgdorferi besmette witte bloedlichaampjes en de B-lymfocyten goed te herkennen door middel van cysten, holten in de bloedlichaampjes. Na enige tijd zullen de besmette cellen de inwendige cysten gaan herkennen en zullen ze hun energie vooral steken in het vernietigen van de cysten. Tijdens dit proces stopt hun normale afweerfunctie met als resultaat dat het aantal bacteriën zal toenemen. De ziekte van Lyme ondergraaft het immuunsysteem en is in die zin vergelijkbaar met een HIV besmetting of aids. Professor Bradford spreekt van een wereldomvattende besmetting, pandemie, die op den duur meer fatale gevolgen kan hebben dan aids. De klachten kunnen heel verschillend zijn en al dan niet passen in de beschreven stadia van het verloop van de ziekte. Klachten die kunnen voorkomen zijn: een specifieke, intense vermoeidheid, gewrichtspijnen en –zwellingen, hoofdpijn, gevoeligheid voor licht, kortademigheid, huiduitslag, brandende/stekende pijnen, tremor (ongecontroleerd beven), geheugen- en concentratieproblemen, plotselinge stemmingswisselingen enzovoort. Sommige van de genoemde verschijnselen treden ook op als gevolg van alleen een schimmelbelasting. Lees hier meer over de ziekte van Lyme
Het grote voordeel van de totale bloedanalyse volgens Bradford, inclusief levend bloed, is, dat er veel meer en beter kan worden geanalyseerd en het verloop met een zekere regelmaat en overtuigend kan worden gevolgd. Vooral bij ziekten als bijvoorbeeld die van Lyme (Borreliose) is dat een groot voordeel. Er is verder nog steeds geen enkele andere methode om met enige zekerheid de ziekte te herkennen en te volgen. Er zouden meer voorbeelden te noemen zijn, maar dat zou in dit verband te ver gaan.

Voor meer informatie: Herma Kloosterman, Heilpraktikerin. Tel.: 0543 565253

Overgenomen van http://www.gezondbeterworden.nl/

Terug naar de inhoudsopgave...